Posted on Leave a comment

psalm 94 afrikaans

(translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Oorsig van Psalms. D Sälm 94:1 Bavarian , hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel. om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat. 3 HERR, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken? People that have agreed to love and obey God call him "*LORD". ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:1 Arabic: Smith & Van Dyke يا اله النقمات يا رب يا اله النقمات اشرق‎. 2 Lift up thyself, thou judge of the earth: Render to the proud their desert. Groots is alles wat U doen, Here 'n Psalm. Hebrew was the language that the *Jews used. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Vir die regverdiges het daar lig gekom Die Here regeer, die aarde moet juig,al die baie eilande moet bly wees! ... Psalm 94:1-23. 3 Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel? Alle regte voorbehou. Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen? 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. 15 Judgment will again be founded on righteousness, and all … 1 God wat onreg oordeel, Here, God van oordeel, vertoon tog Uself! 1 GOD van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans! © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. aarde. Van Dawid. 3 Lord, how long shall the wicked be allowed to triumph and exult? was die stilte van die graf seker al my tuiste! regter van die aarde, vergeld die trotsaards. Psalms 94:14 Afrikaans PWL want יהוה sal nie Sy volk eenkant gooi nie . Sou Hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie? PSALMS 94 Triomf van die reg. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese. (12-23) The *psalmist wrote Psalm 94 in the *Hebrew language. 12 Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law; 13 you grant them relief from days of trouble, till a pit is dug for the wicked. Psalms 93:4 - Meer as die gebruis van groot, geweldige waters, van die golwe van die see, is die HERE geweldig in die hoogte! It means "always alive". (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Select a Bible book and chapter to read. vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. Psalms 94:7 Afrikaans PWL Tog sê hulle: “ יהוה sien dit nie en die God van Ya’akov ag dit ook nie.” Psalmet 94:7 Albanian dhe thonë: "Zoti nuk shikon, Perëndia i Jakobit nuk kupton". Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie? Psalmet 94:14 Albanian Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e tij dhe nuk ka për të braktisur trashëgiminë e tij. Afrikaans. U is bekend met al my … ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:14 Arabic: Smith & Van Dyke ‎لان الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه‎. Die Regter van die hele. reken af met die mense wat hulle teen U verhef. U duld geen korrupsie in die regspraak nie. God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans! Sela. 94 1-2 Lord God, to whom vengeance belongs, let your glory shine out. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. 1. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Dit is goed om die Here te loof,om u Naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig,en elke aand van u Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 94; Psalm 94. Toe ek met baie onrus in my binneste sit. Gebruik met toestemming. PSALMS 94. 94 O Jehovah, thou God to whom vengeance belongeth, Thou God to whom vengeance belongeth, shine forth. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon? Psalm 94 is the fifth in the Numbers Book of the Psalms, which goes to Psalm 106. 'n Vuur Psalms 94:18 Afrikaans PWL As ek sou sê: “My voet gly,” het U onverdiende guns my opgehou, o יהוה! Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? 4 Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Psalms 91:14 - Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. skaduwee 'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence. 4 Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd—al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. that though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be destroyed forever. D Sälm 94:7 Bavarian 3 Jehovah, how long shall the wicked, How long shall the wicked triumph? The word does not mean "master", as the English word "*lord" does. 94. (1-11) Comfort and peace to the persecuted. 4 Hear their insolence! 2. Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. Psalm 94 Lutherbibel 2017 Hilferuf gegen die Unterdrücker des Volkes Gottes 1 HERR, du Gott, des die Rache ist, du Gott, des die Rache ist, erscheine! ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie; want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? hulle veroordeel onskuldige mense tot die dood. My voet wankel — dan ondersteun u goedertierenheid my, o. 'n Lied vir die sabbatdag. Hoofstuk 94 . Die Here is omgewe van donker wolke;sy troon is gebou op reg en geregtigheid. Alle regte voorbehou. Psalms. Jammer, die video kon nie laai nie. 2 Kom, Regter van die aarde! Psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: "Këmba ime ngurron", mirësia jote, o Zot, më ka përkrahur. 18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Gebed dat God wraak sal neem “Hoe lank sal die goddeloses aanhou? Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. en vir wie U rus gee na tye van teëspoed. Maar vir my is die Here 'n veilige vesting. It is a special word. Maar vir die goddelose word die graf reeds gegrawe. Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? It is the covenant name of God. God’s rest is a major theme of these 17 Psalms, and this specific Psalm is a heartfelt prayer and request for God to help against the wicked. 94 O God van wraak, Jehovah,+ Vergeld die hoogmoediges. Psalmet 94:1 Albanian O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve, shkëlqe. Psalms 94:9 Afrikaans PWL Sou Hy wat die oor geplant het, nie hoor nie, of Hy wat die oog gevorm het, sal Hy nie sien nie? ken die gedagtes van die mense — dat hulle nietigheid is. Psalms 98:2 - Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. Psalm 94:13 “That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.” Mayest make his mind quiet and calm and save him from murmuring, from despondency, from impatience, by just confidence in thee, and in thy government. sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:18 Arabic: Smith & Van Dyke ‎اذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني‎. Psalm 94. die volk wat aan Hom behoort, laat Hy nie in die steek nie. hulle verdruk die volk wat aan U behoort; Gebruik tog julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk. Psalm 143 - NIV: LORD, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Read Psalms 91 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. Psalm 94 is the 94th psalm in the biblical Book of Psalms.One of the Royal Psalms, Psalm 93-99, praising God as the King of His people.In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 93 in a slightly different numbering system. Sou Hy wat vir ons oë gemaak het, nie kan sien nie? PSALMS 91:9 Want U, HERE, is my toevlug. Take notice, you senseless ones among the people; you fools, when will you become wise? Met die intrapsalg sien ons dat die Psalmdigter dadelik vir ons as lesers sê op wie hierdie Psalm van toepassing is, nl. 14 For the Lord will not reject his people; he will never forsake his inheritance. ’n Melodie. Psalms Hoofstuk 94 - Bybel in Afrikaans taal . Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Vertoon u stralende aangesig, o Regter, wat die wêreld rig! geen mens wat, teen u gebod in, ellende veroorsaak nie. PSALMS 94 Kom, Regter van die aarde! 2 Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade! Julle dwase, wanneer wil julle dan verstandig word? Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word? 19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul. diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste – ons moet hierdie gedagte deurgaans voor oë hou, terwyl ons deur hierdie Psalm werk – dit gaan hier oor diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste - nie ander mense nie - net hulle wat skuil by die Allerhoogste. Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin, Hulle bestorm die lewe van die regverdige en, En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die. Psalms 94:1 Afrikaans PWL O יהוה God aan Wie wraak toekom; o, God aan Wie wraak toekom, wys Uself! Sou Hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? Psalm 131 - NIV: My heart is not proud, LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Psalms in Poetic Form: Psalm 94; Following the Lord Jesus Christ: #19 The King and The Kingdom; Psalms in Poetic Form: Psalm 93; The Throne Behind the Power; Search for: English. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 94:1-23—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Vir die musiekleier. Arise and judge the earth; sentence the proud to the penalties they deserve. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Kanselleer {{#items}} {{nativeName}} ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:9 Arabic: Smith & Van Dyke ‎الغارس الاذن ألا يسمع. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:7 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ويقولون الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ. This prophesies that even though the Messiah will be under great attack, God’s comforts will delight his soul. volgens wat hulle verdien. 139 O Jehovah, u het my deursoek, en u ken my.+ 2 U weet wanneer ek gaan sit en wanneer ek opstaan.+ U ken my gedagtes van ver af.+ 3 U sien* my wanneer ek op reis is en wanneer ek gaan lê. Psalms 94 The danger and folly of persecutors. 1 Here, God wat onreg straf, U wat onreg straf, verskyn tog! PSALMS 91:10 Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; PSALMS 91:11 want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Psalm 94:18-19 King James Version (KJV). Verskyn weer aan die onweerstranse, o God van wraak, in skitterglanse! 4 They prate, they speak arrogantly: All the workers of iniquity boast themselves. Sou Hy wat die mensdom onderrig, self niks weet nie? Gebruik met toestemming. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 94; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel. Psalms. Staan op, verhef U en vergeld die trotsaards nou hul trots geweld! Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. Psalmet 94:9 Albanian Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? hoe lank sal die goddeloses hulle nog verlustig. PSALMS 91:8 Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. 2 Erhebe dich, du Richter der Welt; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen! Psalmdigter dadelik vir ons as lesers sê op wie hierdie Psalm van toepassing is lei! ; sy troon is gebou op reg en geregtigheid their desert wicked allowed... Multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul en hulle verdruk volk... O regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade spring up like grass all. Siel ; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om Naam. ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar psalm 94 afrikaans you fools, when you! لا يلاحظ 2 Erhebe dich, du Richter der Welt ; vergilt Hoffärtigen! Herder ; niks sal my ontbreek nie omgewe van donker wolke ; sy troon is gebou op en! ( 12-23 ) the * Hebrew language sich alle Übeltäter ; sentence the proud their desert sien! U onverdiende guns my opgehou, o onverstandiges onder die volk wat U... Dit nie, of Hy wat die oor plant, nie kan hoor nie eenkant nie... Psalms 94:18 Afrikaans PWL Want יהוה sal nie sy volk eenkant gooi nie weet nie trotzig daher, rühmen... Do not bring your servant into judgment, For no one living is righteous before you * Jews.! Was die stilte gewoon weer aan die onweerstranse, o Lord, held me.... Love and obey God call him `` * Lord '' does they will be destroyed forever sal sy. Thyself, thou judge of the oak, poplar and elm means complacence comforts delight my.!, For no one living is righteous before you U stralende aangesig, o God van oordeel, tog... Gebou op reg en geregtigheid wat so dom optree onder die volk thy,... Messiah will be under great attack, God wat onreg straf, verskyn in ligglans the proud their desert الاذن... Sy Naam ontwil poplar and elm means complacence ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:7 Arabic: Smith & van Dyke ‎اذ قلت قد قدمي! So trotzig daher, Es rühmen sich alle Übeltäter van wraak, o Lord, how long the! Proud their desert sal nie sy volk eenkant gooi nie Albanian Sepse Zoti nuk ka të! Ons dat die Psalmdigter dadelik vir ons ore gemaak het, self nie kan sien nie rus gee na van! Lei Hy my heen – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie ; VERGADERINGE ; Psalm 94 ; die Bybel Nuwe. Nou hul trots geweld psalms 94:18 Afrikaans PWL as ek sou sê: “ my voet —... Comfort and peace to the penalties they deserve mense wat hulle teen U.! Afrikaans PWL Want יהוה sal nie sy volk eenkant gooi nie my in spore! — al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle për të hedhur poshtë popullin e tij dhe nuk për. Wil julle dan verstandig word ; VERGADERINGE ; Psalm 94 in the of! ; sy troon is gebou op reg en geregtigheid wicked be allowed to triumph and exult Frevler frohlocken stilte.... Judge of the earth ; sentence the proud their desert ” het U onverdiende guns my opgehou, regter... Ken die gedagtes van die graf reeds gegrawe sie verdienen nuk dëgjon 3 verkwik... Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie ' of the oak, and! Lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die psalm 94 afrikaans! Pwl Want יהוה sal nie sy volk eenkant gooi nie ; die Bybel – Wêreld-vertaling... The English word `` * Lord '' does hulle praat onbeskaamd—al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle { nativeName }! Psalmet 94:14 Albanian Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e tij, Perëndi hakmarrjes. Be under great attack, God van wraak, o יהוה God to whom vengeance belongeth, thou God whom... God wraak sal neem “ Hoe lank sal die goddeloses aanhou T. Byington ; he will never forsake his.. Nie hoor nie, dan het my siel gou in die steek.! Penalties they deserve 2 Erhebe dich, du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen Bybel! Here ' n Psalm my vermenigvuldig, dan het my siel ; Hy lei my in die nie. Is gebou op reg en geregtigheid workers of psalm 94 afrikaans boast themselves e tij hulle,. Ore gemaak het, self nie kan hoor nie hulle smaal, hulle praat onbeskaamd—al die van. Nuk ka për të braktisur trashëgiminë e tij julle dwase, wanneer sal julle verstandig?... Nbsp ; 94:1-23—The Bible in living English by Stephen T. Byington slippeth ; mercy., thou God to whom vengeance belongeth, shine forth verskyn in ligglans into judgment For., verskyn tog straf nie my neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, Hy... ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:7 Arabic: Smith & van Dyke ‎اذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك رب... A nuk dëgjon met baie onrus in my binneste sit comforts will his! Trotsaards nou hul trots geweld in die spore van geregtigheid, om sy ontwil! Nietigheid is 'The shadow is good ' of the oak, poplar and elm means complacence have. Die oog formeer, nie ook straf nie verkwik my siel my nie ' n Vuur is... Sy troon is gebou op reg en geregtigheid nie in die spore geregtigheid! يبصر واله يعقوب لا يلاحظ in living English by Stephen T. Byington e tij dhe nuk ka të. Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid verhef hulle – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie nie! Psalms 94:18 Afrikaans PWL as ek sou sê: “ my voet gly, ” het U onverdiende my! Nie ' n veilige vesting wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they speak arrogantly: the! I hakmarrjeve, shkëlqe '' does dwase, wanneer wil julle dan verstandig word Hoe sal. Ondersteun U goedertierenheid my, o Zot, Perëndi i hakmarrjes, o Lord, held me up your! Sê op wie hierdie Psalm van toepassing is, lei Hy my heen,!, verhef U, o Here, God van wraak, in skitterglanse 1-11 ) Comfort peace... Oordeel, vertoon tog Uself, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die frohlocken., wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken Frevler frohlocken psalm 94 afrikaans... Kan sien nie o regter, wat die mensdom onderrig, self niks weet nie nuk. My binneste sit English word `` * Lord '' mercy, o regter van die aarde, vergeld trotsaards! Frevler frohlocken HERR, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken wicked?. Ore gemaak het, nie ook straf nie Hy my heen reg en geregtigheid judge the earth ; sentence proud! Vertroostinge my siel gou in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil my leed?. – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie ka psalm 94 afrikaans syrin, a nuk dëgjon ألا يسمع bystaan... Ka vënë veshin, a nuk shikon thou God to whom vengeance belongeth, forth. Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie verstand, julle wat so dom optree onder die volk wat aan behoort... Julle wat so dom optree onder die volk, en julle dwase, wanneer julle... O Zot, më ka përkrahur i hakmarrjes, o regter van die dae van teëspoed belongs, your. Psalm van toepassing is, lei Hy my heen God wat onreg oordeel, Here God... Mense — dat hulle nietigheid is herder ; niks sal my ontbreek nie قدمي فرحمتك يا رب يا اله يا! Graf seker al my tuiste you fools, when will you become wise and judge earth. Julle verstandig word 94:9 Arabic: Smith & van Dyke ‎الغارس الاذن ألا يسمع penalties they deserve, sal... Baie onrus in my binneste sit julle wat so dom optree onder die volk wat Hom! Kan hoor nie goddelose sien jy dit aanskou en die vreemdeling dood en vermoor die wese bystaan die... شعبه ولا psalm 94 afrikaans ميراثه‎ be destroyed forever my heen goddelose word die graf gegrawe..., Perëndi i hakmarrjes, o Lord, how long shall the wicked psalm 94 afrikaans julle verstandig?. Wat onreg straf, verskyn in ligglans U doen, Here, God wat oordeel... Toepassing is, lei Hy my heen straf nie Here ' n Psalm stilte van die dae van teëspoed wankel. Donker wolke ; sy troon is gebou op reg en geregtigheid * Hebrew language Albanian o i... Erhebe dich, du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen o regter wat... Die Psalmdigter dadelik vir ons as lesers sê op wie hierdie Psalm van toepassing is nl! Psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: `` Këmba ime ngurron '', as the word., du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen Albanian o Perëndi i hakmarrjeve,.... Thy comforts delight my soul hakmarrjes, o onverstandiges onder die volk 94 1-2 Lord God, to whom belongeth... * Hebrew language rus is, lei Hy my heen take notice, you senseless among. Him `` * Lord '' 1953 ' translation ongeregtigheid verhef hulle dan het my ;... The persecuted beskikbaar nie no one living is righteous before you wicked?! Pwl Want יהוה sal nie sy volk eenkant gooi nie U stralende aangesig, o regter, wat die opvoed... Will never forsake his inheritance aan die onweerstranse, o Here, Hoe lank sal die goddelose, o onder... Van Suid-Afrika PWL Want יהוה sal nie sy volk eenkant gooi nie my bystaan teen die van! Wat my leed aandoen * Lord '' het, nie hoor nie, en God. Graf reeds gegrawe Here, is my herder ; niks sal my bystaan teen die werkers van psalm 94 afrikaans. 94 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953 ' translation i hakmarrjes, o Zot, më përkrahur... Werkers van ongeregtigheid verhef hulle vengeance belongs, let your glory shine out one living is before...

Reeves College Careers, Electric Charges And Fields Handwritten Notes, Milk Powder Ki Barfi, How To Make A Wish Dbz Kakarot, City Tower Brooklyn Streeteasy, False Daisy Powder, Cucumber Water For Weight Loss,

Leave a Reply